Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

Medeslachtoffers van alcohol
Wat kun je eraan doen? Hieronder geven we daar tips voor, waarbij het mes aan twee kanten kan snijden, dus ook voor de drinker zelf.
Je hebt al die jaren nauwelijks invloed gehad op het gedrag van de drinker, maar je hebt wel invloed op je eigen gedrag. Dát is wat je wel kunt veranderen en dát is wat je te doen staat, waarmee je wordt bevrijd van een loden last. De drinker wordt teruggeworpen op zichzelf.
Het patroon moet worden doorbroken. Dat is moeilijk, maar niet onmogelijk. Van de drinker hoef je niets te verwachten en de oplossing ligt bij jou. Vanaf nu gaat het alleen nog maar om jou. Verandert hij mee, dan is dat mooi meegenomen. Jij kiest voor een leuk en normaal leven door ruimte voor jezelf te creëren.
 
 1. Zoek Steun
  Zoek steun voor jezelf. Probeer iemand te vinden met wie je over de situatie kan praten. Praat met een goede vriend, vriendin of de huisarts. Dat kan een hele opluchting zijn. Vergeet het idee dat je de vuile was niet buiten mag hangen. Het raakt jou, dus jij mag erover praten. Bovendien vertel je het niet aan iedereen. Wacht niet te lang met iemand in vertrouwen te nemen. Doorbreek het taboe. Er zijn ook zelfhulpgroepen met lotgenoten die in hetzelfde schuitje zitten. Zie: www.Al-anon.nlhttps://www.jellinek.nl/https://www.trimbos.nl/
   
 2. Ga dingen voor jezelf doen
  Stop niet te veel tijd meer in het redden van de ander. Besteed aandacht aan jezelf en ga dingen doen die je interessant, leuk of gezellig vindt. Maak afspraken met vrienden, ga uit, ga lekker winkelen. Heb plezier in je leven. Zorg dat je ontspant. Je krijgt op die manier nieuwe energie waardoor je ook beter opgewassen bent tegen de problemen.
   
 3. Stel je grenzen en verleg deze niet.
  Maak duidelijk waar je grenzen liggen en wat je absoluut niet wil. Pik het niet langer als je partner afspraken niet nakomt, beloftes niet waarmaakt of agressief is. Laat niet meer over je heenlopen. Bij agressie of geweld wordt een grens gepasseerd. Zoek, als dit toch gebeurt, zo snel mogelijk hulp en aanvaard geen smoezen of vage  beloftes. Doe eventueel aangifte bij de politie.
   
 4. Maak duidelijk waar je zelf last van hebt.
  Benoem je ergernis en je gevoelens. Doe dit vooral op een duidelijke en stellige wijze. In je gesprekken met de drinker zal hij/zij altijd melden dat het wel meevalt. Trap er niet in en stel je grens. Herhaal wat zijn/haar gedrag bij jou doet. Benoem en herhaal je irritaties en verleg de aandacht voor de drank naar jou.
   
 5. Los geen problemen op.
  Los nooit de problemen op die door het drinken zijn ontstaan. Hij/zij moet zèlf de consequenties inzien en dus ook zelf de lege flessen opruimen en de problemen oplossen. Maak geen excuses voor hem/haar.
  Het oplossen van problemen werkt op twee manieren verkeerd. Ten eerste belast het alleen jou. Ten tweede ontlast je de drinker die daarmee niet tot het besef komt welke problemen hij/zij heeft veroorzaakt. Er verandert niets. De motivatie om te veranderen ontstaat alleen als men de voor- en nadelen gaat afwegen. Zodra de nadelen groter als de voordelen worden ingezien kan inzicht ontstaan, waaruit motivatie kan voortkomen.
   
 6. Zorg dat de drinker een positief gevoel heeft over zichzelf.
  Dat klinkt tegenstrijdig. Toch hoeft dit niet tegendraads te zijn. Wat je doet is de drinker zijn verantwoordelijkheid teruggeven en daarmee zijn/haar eigenwaarde. Dat is heel belangrijk. Als iemand zich immers niet de moeite waard vindt, wordt ook geen reden voor verandering beseft. Geef dus ook complimenten en niet alleen maar de verwijten.
   
 7. Ga niet overtuigen en noem niet alleen de nadelen.
  Je hoeft de drinker er niet van te overtuigen hoe slecht alcohol wel niet is, dat is hem/haar wel bekend al zal het worden ontkend. Een gesprek over alcohol kan ook gaan over de voordelen in de ogen van de drinker. De ontspannende roes, de getapte jongen of de stoere vrouw kunnen zijn en het gevoel de hele wereld aan te kunnen. Als je het maar lang genoeg over de voordelen hebt, bestaat de kans dat drinker zelf met d nadelen op de proppen komt. Ga dus in gesprek zonder alleen maar ruzie te maken of verwijten te duiden.
   
 8. Weerleg verkeerde gedachten en dan... Stop!
  Wees alert op bepaalde gedachten of opvattingen van drinkers die een verandering in de weg staan. Zoals: “Iedereen is alcoholist”; “Ik ben niet te helpen”; “Het gaat niet om alcohol, maar om de problemen”; “Ik wil geen hulp, want ik wil niet worden opgenomen”.
  Deze opvattingen zijn onwaar en verschaffen de drinker alleen maar een vrijbrief om door te drinken.
  Weerleg kort de opvattingen en ga niet in discussie.
   
 9. Motiveer anders met alcohol om te gaan.
  Je kunt de drinker motiveren op een andere manier met drinken om te gaan. Hoe kun je dat doen? Een paar dingen zijn al genoemd: Eigenwaarde verhogen en opvattingen corrigeren.
   
 10. Verder kun je:
  • Samen met de drinker een lijst maken met de voor- en nadelen van het drinken.
  • Benoem je eigen gevoelens en je kunt er niet op worden aangevallen.
  • Een gesprek voeren over het verschil tussen gebruik en misbruik. Wat is verantwoord en wanneer wordt het echt onverantwoord?
  • Afspraken maken over het gebruik. Maak afspraken over het aantal glazen dat gedronken wordt en controleer dat.
  • Vraag de drinker op te schrijven op welke momenten hij trek krijgt of drinkt en wat het met het doet. Bespreek dat samen in een later stadium.
  • De verschillende mogelijkheden van hulpverlening bespreken. Er zijn zelfhulpprogramma’s op het internet. Ook zijn er mogelijkheden voor online behandeling. Dit kan ook van korte duur zijn. Zie www.Al-anon.nlhttps://www.jellinek.nl/https://www.trimbos.nl/
    
Je zult merken dat door het naleven van deze tips er weer ruimte voor jezelf komt. Het is niet eenvoudig om het in de praktijk te brengen. Zeker als je fysiek of psychisch het onderspit delft. Zoek daarom steun bij anderen. Vind jezelf de moeite waard. Heb ook geduld. Veranderen kost tijd. Uiteindelijk is het veel lastiger om de situatie maar te laten voortsudderen.


--------------
Naam:
Reactie op deze pagina
 
 
Reacties:

Naam:  

ArergeMib
Datum: 22-08-2021
Reactie:non prescription cialis online pharmacy

Naam:  

ArergeMib
Datum: 1-08-2021
Reactie:buy generic cialis online

Naam:  

ArergeMib
Datum: 16-07-2021
Reactie:generic prednisone without a script

Naam:  

ArergeMib
Datum: 4-07-2021
Reactie:

Naam:  

ArergeMib
Datum: 21-06-2021
Reactie:

Naam:  

ArergeMib
Datum: 9-06-2021
Reactie:generic viagra pay online check

Naam:  

ArergeMib
Datum: 23-05-2021
Reactie:tadapox tadalafil dapoxetine

Naam:  

Ideopelob
Datum: 7-05-2021
Reactie:cheap cialis